0
Naše články

Postupy, ukážky, návody

Zaujímavosti

Aktuálne články

Osvetlenie stropu izby LED pásikom v polystyrénovej lište

Zapojenie RGB LED pásika pri osvetlení v byte

Porovnanie a výber ovládača, pre ovládanie RGB LED pásika

Ako správne zapojiť dlhý LED pásik

Porovnanie 220/230V LED pásov a LED Neónu

https://www.ledstar.sk/led-pasiky-a-komponenty/akciove-produkty-a-vypredaj_267.html
Reklamačný poriadok

 

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti, individuálne s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom.

 

A, Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balíka. Ak zistí jeho poškodenie je bezpodmienečne nutné ihneď na mieste spísať s prepravcom (kuriérskou službou) protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak tak neurobíte na mieste spolu s kuriérom, vyplňte najneskôr do 2 prac. dní Hlásenie o poškodení zásielky, nájdete ho na stránke www.sps-sro.sk. Prikladáme priamy link: Elektronický fromulár - nahlásenie poškodenia balíka 

Pri vyplňaní sa riadte tam uvedenými pokynmi. Uvedený formulár sa vzťahuje aj na škody zistené až po rozbalení zásielky.  Do formulára musíte uviesť vaše psč a tiež číslo zásielky, ktoré nájdete na etikete balíka, ak tak z nejakého dôvodu nemôžete urobiť, vyžiadajte si číslo zásielky u nás emailom ledstar@ledstar.sk, alebo telefonicky.

 

Poškodenie tovaru je nutné uvedeným spôsobom oznámiť do 2 pracovných dní od prevzatia zásielky ! Ďalšiu prípadnú komunikáciu s kuriérskou spoločnosťou, nám prosím bezpodmienečne preposielajte na emailovú adresu ledstar@ledstar.sk, inak nemáme dosah oyplyvniť reklamačné konanie v kuriérskej spoločnosti, v dôsledku čoho reklamácie výrobku nemusia byť uznané.

 

B, Na tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov.  Záručná doba osobám, používajúcich výrobok na účel podnikania nie je stanovená Občianskym zákonníkom a záručné podmienky stanovuje konkrétny dovozca resp. výrobca na 12 mesiacov.  Záruka sa vzťahuje na vady a chyby výrobku . Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu. Kupujúci berie ďalej na vedomie, že predávajúci nie je zodpovedný za vady vzniknuté v dôsledku stavu elektrickej siete, ktorý nezodpovedá príslušnej technickej norme.


C, Záruka sa nevzťahuje na poškodenie výrobku:

 • nesprávnym použitím, hrubým zaobchádzaním, neodbornou alebo nesprávnou montážou, neodborným zásahom do konštrukcie výrobku
 • porušením podmienok odporúčanej inštalácie alebo prevádzkovania výrobku, ktoré sú uvedené pri popise alebo priloženom letáku
 • nesprávnym skladovaním
 • používaním v nevhodnom vlhkom resp. prostredí s trvalou vlkosťou (napr. na bezprostredne osvetlenie akvárií používajte pásik s krytím IP68)
 • používaním v silne prašnom alebo chemicky agresívnom prostredí
 • na bežné opotrebenie komponentov spôsobené používaním
 • neodvratnou udalosťou (živelné pohromy a pod.)
 • pripojením výrobku na iné, než je predpísané napájacie napätie, spojením výrobku s neoriginálnym príslušenstvom  

 

D, V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, kupujúci má právo na to, aby predávajúci bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve a to jeho opravou, alebo ak to nebude možné tak jeho výmenou, to na základe požiadavky kupujúceho. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. Uvedené sa vzťahuje aj na prípadnú reklamáciu, ktorá nevyrieši požiadávku kupujúceho. V uvedených prípadoch postupuje kupujúci podľa Obchodných podmienok, odstavec "E, Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie". To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. 

 

E, V prípade podozrenia z neoprávneného zásahu do skladby, konštrukcie alebo prevádzkovania tovaru ma predávajúci právo odmietnuť reklamáciu. Odmietnutie reklamácie sa vzťahuje aj na nedodržanie pokynov pri inštalácií resp. umiestnení produktu alebo jeho prevádzkovanie v nevhodných podmienkach (napr. agresívne prostredie).

  

F, Práva zo zodpovednosti za vadu zaniknú aj v prípade, že pri odbornom posúdení vady alebo počas opravy výrobku bude jednoznačne zistené, že charakter vady bol spôsobený príčinou uvedenou v bode C. V takom prípade je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s odborným posúdením vady.

 

G, Postup pri reklamácii:

 • Doporučujeme aby ste nás o reklamácii informovali zaslaním reklamačného emailového hlásenia o reklamácií ! Uveďte tam čím podorobnejší popis problému. Obratom Vám poradíme ako najskôr postupovať aby sa vada odstránila, alebo ktoré komponenty nám treba poslať. Často sa takto vyhnete zbytočnému plateniu poštovného.
 • Ak je výsledkom šetrenia odporúčenie aby ste nám tovar  poslali v reklamačnom konaní, zašlite ho poštou alebo kuriérskou službou. 
 • Tovar neposielajte ako doporučenú zásielku ani ako dobierku. Doporučené zásielky a dobierky nebudú prevzaté !
 • Tovar zašlite na adresu :

LedStar s.r.o.

Duklianských hrdinov 323/29

            06401 Stará Ľubovňa 

 • Vždy priložte k reklamovanému tovaru reklamačný formulár s vyplnenými údajmi o Vás a o tovare. Ak ste neposlali predtým emailom hlásenie o reklamácií, tak uveďt čím podrobnejší popis chyby a tel. kontakt na Vás ! Uveďte vo formulári prosím aj číslo vašej objednávky a číslo faktúry prip. priložte jej kópiu ! Číslo faktúry nájdete v emailovej pošte ak vyhľadáte správy došle z emailového konta "ledstar@ledstar.sk" resp. v predmete správy hľadajte text "Faktúra č. ".  
 • Tovar zaslaný bez reklamačného formuláru, alebo s neúplne vyplneným formulárom neposielajte, nebude riešeny a bude vrátený späť na náklady zákazníka !
 • Pri neopodstatnenej reklamácií uplatnenej kupujúcim, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho náhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s uplatnenou reklamáciou vznikli. Poštovné náklady hradí kupujúci vrátane manipulačného poplatku (viď. Dodacie podmienky) 
 • V prípade ak vraciate tovar v 14 dňovej lehote (zák.108/2000Z.z.), neposielajte ho v reklamačnom konaní, ale sa riaďte pokynmi v Obchodných podmienkách, odstavec "E, Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie" ! 


PODPOROVANÉ PLATBY
Platba v hotovosti pri prevzatí
SLEDUJTE NÁS
FacebookYoutube
Prevádzkovateľ: © LedStar s.r.o. 2023, LED
Technické riešenie: © MiBe ESHOP 2023 verzia: 51

Pricemania.sk – Porovnanie cien
VÍTA VÁS ASISTENT VYHĽADÁVANIA
x
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do porovnania.
Zobraziť porovnanie
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný medzi obľúbené položky.
Zobraziť obľúbené položky
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do košíka.

Nakupovať Pokračovať do košíka