0
Naše články

Postupy, ukážky, návody

Zaujímavosti

Aktuálne články

Osvetlenie stropu izby LED pásikom v polystyrénovej lište

Zapojenie RGB LED pásika pri osvetlení v byte

Porovnanie a výber ovládača, pre ovládanie RGB LED pásika

Ako správne zapojiť dlhý LED pásik

Porovnanie 220/230V LED pásov a LED Neónu

https://www.ledstar.sk/led-pasiky-a-komponenty/akciove-produkty-a-vypredaj_267.html
Nová registrácia
Ak sa chcete ZAREGISTROVAŤ AKO FIRMA, kliknite na REGISTRÁCIA FIRMY.
údaje o mne
 
 Meno a priezvisko:*
 Adresa:*
 Mesto:*
 PSČ:*
 Štát:*
 E-mail:*
 Telefón:*

Dodacia adresa vyplňte len ak je iné ako adresa firmy
 Adresa:
 Mesto:
 PSČ:
 Štát:
prihlasovacie údaje
 
 Prihlasovacie meno:
 Prihlasovacie heslo:
 Potvrdenie hesla:

 Súhlasím s prihlásením k odberu noviniek elektronickou poštou (e-mailom) a spracovaním údajov pre marketingový účel.

 
1357
Kontrolný kód:*
Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.

Zadaním údajov do registračného formulára a ich odoslaním dávate súhlas na uloženie osobných údajov do databázy zákazníkov a súčasne vyjadrujete súhlas s ich spracovaním v zmysle § 13, odsek 1, písmeno a) nového zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zadaním a odoslaním údajov prehlasujete, že máte viac, ako 16 rokov alebo disponujete súhlasom zákonného zástupcu. Oboznámte sa, ako spracúvame vaše osobné údaje.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Všetky obchodné vzťahy sa riadia hlavne podmienkami stanovenými v konkrétnej kúpnej zmluve, týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, zákonom č. 40/1964 Zb., občianským zákonníkom v znení neskorších zmien a doplnkov, ako aj ostatnými platnými právnymi predpismi.

Nižšie uvedené podmienky platia pre internetový obchod www.ledstar.sk
Tieto podmienky vymedzujú práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim (Vaša osoba). V prípade nejasností či pripomienok nás kontaktuje e-mailom ledstar@ledstar.sk.

2. UZAVRENIE KÚPNEJ ZMLUVY
Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavrená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohoto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

3. OBJEDNÁVKA A ZÁVäZNOSŤ KÚPNEJ ZMLUVY
Všetok objednaný tovar prostredníctvom internetového obchodu www.ledstar.sk sa považuje za záväzný. Odoslaním objednávky týmto kupujúci súhlasí, že sa podrobne zoznámil s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, čím celkom bez protestu s obojím súhlasí.

Podmienkou uzavrenia elektronickej objednávky (viď nákupný košík) je následovné vyplnenie všetkých registračných údajov podľa objednávkového formuláru. Týmto nakupujúci bez protestu súhlasí s poskytnutými osobnými údajmi a predovšetkým s daným obsahom objednávky. Miestom dodania tovaru je adresa, ktorú kupujúci záväzne udal v objednávke.

Vlastnícke právo k danému tovaru nadobúda platnosť vo chvíli, kedy kupujúci zaplatí daný tovar(podľa sadzby cien) a prevezme ho do osobného vlastníctva.

Predávajúci sa zaväzuje, že všetky osobné údaje poskytnuté akoukoľvek formou prostredníctvom www.ledstar.sk sú dôverné a nebudú predané žiadnemu inému subjektu. Slúžia len k samotnej komunikácii medzi zákazníkom a predávajúcim.

4. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v jeho platnom znení. Všetky údaje získané od zákazníkov slúžia výhradne pre našu vnútornú potrebu a neposkytujeme ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia
ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, nutnom pre bezproblémové doručenie tovaru.

Na prianie kedykoľvek osobné údaje z databáze vymažeme.

5. ODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMÁCIA

Kupujúci má právo v súlade s ust. § 57 odst. 4 písm. c) zákona 4. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v zneniu neskorších zmien a doplnkov, od zmluvy odstúpiť, a to do 14 dňov od prevzatia tovaru kupujúcim. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci vykonať preukázateľnou formou.

Ak ide o vec opotrebenú, nezodpovedá predávajúci v súlade s ust. § 619 odst. 3 zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších zmien a doplnkov, za vady odpovedajúce miere používania alebo opotrebenie, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

Rozpor s kúpnou zmluvou , ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa neprekáže opak.

6. VRÁTENIE TOVARU

V prípade, že kúpna zmluva je uzavrená prostredníctvom tohto internetového obchodu, má kupujúci v súlade s §53 odst.6 Obč. zák č. 40/1964Zb. v znení neskorších zákonov právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pokiaľ dodaný tovar a podmienky dodávky nezodpovedajú objednávke alebo požiadavkám kupujúceho, je kupujúci oprávnený nepoškodený, kompletný tovar vrátane obalu a všetkého príslušenstva spolu s dokladmi o nákupe poslať späť na vlastné náklady dodávateľovi v lehote maximálne 14 dňov.

Pred vrátením tovaru je nutné informovať predajcu na ledstar@ledstar.sk. Tovar zasielajte na adresu, ktorá je uvedená v kontakte.

Oboznámil som sa s podmienkami a chcem sa zaregistrovať

   * Položka  - ktorá musí byť vyplnená.PODPOROVANÉ PLATBY
Platba v hotovosti pri prevzatí
SLEDUJTE NÁS
FacebookYoutube
Prevádzkovateľ: © LedStar s.r.o. 2023, LED
Technické riešenie: © MiBe ESHOP 2023 verzia: 51

Pricemania.sk – Porovnanie cien
VÍTA VÁS ASISTENT VYHĽADÁVANIA
x
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do porovnania.
Zobraziť porovnanie
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný medzi obľúbené položky.
Zobraziť obľúbené položky
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do košíka.

Nakupovať Pokračovať do košíka