0
Nová registrácia
Ak sa chcete zaregistrovať ako firma, kliknite na REGISTRÁCIA FIRMY.
údaje o mne
 
 Meno a priezvisko:*
 Adresa:*
 Mesto:*
 PSČ:*
 Štát:*
 E-mail:*
 Telefón:*

Dodacia adresa vyplňte len ak je iné ako adresa firmy
 Adresa:
 Mesto:
 PSČ:
 Štát:
prihlasovacie údaje
 
 Prihlasovacie meno:
 Prihlasovacie heslo:
 Potvrdenie hesla:

 Súhlasím s prihlásením k odberu noviniek elektronickou poštou (e-mailom) a spracovaním údajov pre marketingový účel.

 
4052
Kontrolný kód:*
Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.

Zadaním údajov do registračného formulára a ich odoslaním dávate súhlas na uloženie osobných údajov do databázy zákazníkov a súčasne vyjadrujete súhlas s ich spracovaním v zmysle § 13, odsek 1, písmeno a) nového zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zadaním a odoslaním údajov prehlasujete, že máte viac, ako 16 rokov alebo disponujete súhlasom zákonného zástupcu. Oboznámte sa, ako spracúvame vaše osobné údaje.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Všetky obchodné vzťahy sa riadia hlavne podmienkami stanovenými v konkrétnej kúpnej zmluve, týmito
všeobecnými obchodnými podmienkami, zákonom č. 40/1964 Zb., občianským zákonníkom v znení neskorších
zmien a doplnkov, ako aj ostatnými platnými právnymi predpismi.

Nižšie uvedené podmienky platia pre internetový obchod www.ledstar.sk
Tieto podmienky vymedzujú práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim (Vaša osoba). V prípade
nejasností či pripomienok nás kontaktuje e-mailom ledstar@ledstar.sk.

2. UZAVRENIE KÚPNEJ ZMLUVY
Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavrená momentom doručenia
záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo
strany predávajúceho). Od tohoto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a
povinnosti.

3. OBJEDNÁVKA A ZÁVäZNOSŤ KÚPNEJ ZMLUVY
Všetok objednaný tovar prostredníctvom internetového obchodu www.ledstar.sk sa považuje za záväzný.
Odoslaním objednávky týmto kupujúci súhlasí, že sa podrobne zoznámil s obchodnými podmienkami a
reklamačným poriadkom, čím celkom bez protestu s obojím súhlasí.

Podmienkou uzavrenia elektronickej objednávky (viď nákupný košík) je následovné vyplnenie všetkých
registračných údajov podľa objednávkového formuláru. Týmto nakupujúci bez protestu súhlasí s
poskytnutými osobnými údajmi a predovšetkým s daným obsahom objednávky. Miestom dodania tovaru je
adresa, ktorú kupujúci záväzne udal v objednávke.

Vlastnícke právo k danému tovaru nadobúda platnosť vo chvíli, kedy kupujúci zaplatí daný tovar(podľa
sadzby cien) a prevezme ho do osobného vlastníctva.

Predávajúci sa zaväzuje, že všetky osobné údaje poskytnuté akoukoľvek formou prostredníctvom
www.ledstar.sk sú dôverné a nebudú predané žiadnemu inému subjektu. Slúžia len k samotnej
komunikácii medzi zákazníkom a predávajúcim.

4. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky,
najmä v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v jeho platnom znení. Všetky
údaje získané od zákazníkov slúžia výhradne pre našu vnútornú potrebu a neposkytujeme ich tretím
osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia
ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, nutnom pre bezproblémové doručenie
tovaru.

Na prianie kedykoľvek osobné údaje z databáze vymažeme.

5. ODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMÁCIA

Kupujúci má právo v súlade s ust. § 57 odst. 4 písm. c) zákona 4. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v
zneniu neskorších zmien a doplnkov, od zmluvy odstúpiť, a to do 14 dňov od prevzatia tovaru
kupujúcim. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci vykonať preukázateľnou formou.

Ak ide o vec opotrebenú, nezodpovedá predávajúci v súlade s ust. § 619 odst. 3 zákona č. 40/1964
Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších zmien a doplnkov, za vady odpovedajúce miere používania
alebo opotrebenie, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

Rozpor s kúpnou zmluvou , ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa
považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa
neprekáže opak.

6. VRÁTENIE TOVARU

V prípade, že kúpna zmluva je uzavrená prostredníctvom tohto internetového obchodu, má kupujúci v
súlade s §53 odst.6 Obč. zák č. 40/1964Zb. v znení neskorších zákonov právo odstúpiť od kúpnej
zmluvy. Pokiaľ dodaný tovar a podmienky dodávky nezodpovedajú objednávke alebo požiadavkám
kupujúceho, je kupujúci oprávnený nepoškodený, kompletný tovar vrátane obalu a všetkého
príslušenstva spolu s dokladmi o nákupe poslať späť na vlastné náklady dodávateľovi v lehote
maximálne 14 dňov.

Pred vrátením tovaru je nutné informovať predajcu na ledstar@ledstar.sk. Tovar zasielajte na adresu,
ktorá je uvedená v kontakte.

Oboznámil som sa s podmienkami a chcem sa zaregistrovať

   * Položka  - ktorá musí byť vyplnená.Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.  Ok